KISACA
AKFEN GPYŞ

Akfen GPYŞ, doğrudan ve dolaylı ortaklarının, ve Yönetim Kurulu üyelerinin finans, sermaye piyasaları ve gayrimenkul piyasalarındaki, bilgi birikimleri ile oluşturulacak, iş modellerinin gayrimenkul yatırım fonu yapısına ve mevzuatına uygun bir şekilde tasarlanmasıyla güçlü ve çeşitlendirilmiş portföy yapısı kurmak suretiyle yatırımcılara en uygun risk-getiri dengesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (Akfen GPYŞ), ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Şirket 2017 yılında kurulmuştur.